2024-05-23 05:00News

Aantal digitale veilingen in Nederlandse metaalsector flink toegenomen

Industriële Technologie: een medewerker gebruikt een tablet tijdens het verkoopproces van metaalbewerkingsmachines.

  • Groei van 53% in de metaalsector; veilingen vanwege faillissement bijna verviervoudigd
  • 52% van de veilingkopers komt uit het buitenland

Nederlandse bedrijven in de metaalsector hebben het momenteel moeilijk en worden geconfronteerd met groeiende onzekerheden. Het aantal ondernemers dat in 2023 vanwege faillissement heeft geveild in deze branche, is 3,7 keer zo groot als het jaar ervoor. Stijgende energie- en grondstofprijzen, de Nederlandse CO2-heffing, een nijpend personeelstekort en (mede als gevolg daarvan) de verschuiving van het productieproces naar het buitenland, zorgen voor hoofdbrekens bij Nederlandse metaalondernemers. Dit wordt herkend door Metaal Nederland; de branchevereniging van de Nederlandse metaalindustrie, waaronder basismetaal en gieterijen. Uit de sterke stijging van het aantal verkopende metaalondernemers op het platform van Troostwijk Auctions, maakt het digitale veilinghuis op dat steeds meer van hen kiezen voor het digitaal veilen van hun machines en goederen.

Nederlandse metaalondernemers omarmen digitaal veilen
In 2023 heeft Troostwijk Auctions 188 veilingen binnen de Nederlandse metaalsector georganiseerd; 53 procent meer veilingen dan het jaar ervoor. Deze groei is vooral veroorzaakt door een sterke toename van het aantal veilende ondernemers (+42%). Gezamenlijk hebben zij in 2023 18 procent meer omzet gerealiseerd via het Troostwijk platform dan in 2022. Volgens Troostwijk Auctions komt dit mede doordat er steeds meer vraag naar een eerlijke en transparante manier van verkopen is. "De branche krimpt, doordat productie naar het buitenland verschuift”, zegt Ruben Vogel, accountmanager Metaal bij Troostwijk Auctions. “Daarnaast heerst er al een geruime tijd een personeelstekort binnen deze sector en gezien het tekort aan vakmensen hoeven we voorlopig ook minder nieuwe aanwas van technische talenten uit de schoolbanken te verwachten. Hierdoor slanken metaalbedrijven gedwongen af of moeten zelfs de deuren sluiten. Steeds meer krimpende of stoppende metaalondernemers kiezen voor het digitaal veilen van hun machines en goederen, zo blijkt uit de sterke stijging van het aantal verkopers op ons platform.”

Vrijwillig stoppen is óók ondernemen 
Sekhar Lahiri, directeur bij Metaal Nederland, herkent het beeld dat Troostwijk Auctions schetst: “Uit recente CBS-cijfers blijkt duidelijk de negatieve impact van onder andere de hogere energieprijzen en de toenemende belastingdruk op onze ondernemers, waaronder veel mkb'ers. Zo lag de seizoengecorrigeerde productie in februari 2024 maar liefst 31,7% lager dan in het referentiejaar 2021 en was de totale omzet in 2023 18,5% lager dan die in het jaar 2022. Wij maken ons daarover ernstige zorgen en zijn daarom in gesprek met de Nederlandse overheid en actief aan het lobbyen in Brussel om onze ondernemers zo veel mogelijk te steunen.”

Steeds meer metaalondernemers lijken voor een moeilijke keuze te staan: doorgaan of stoppen. Niet alleen het aantal metaalbedrijven dat vanwege faillissement heeft geveild is flink toegenomen. Het aantal ondernemers dat vrijwillig stopt is namelijk ook gestegen (+19%). Op basis van de cijfers over de eerste vier maanden van 2024 stelt Troostwijk Auction vast dat de huidige trend helaas doorzet. “Metaalondernemers zitten in zwaar weer. Een grote groep van hen lijkt onnodig lang door te gaan met ondernemen tot ze failliet wordt verklaard”, zegt Vogel. “Je kunt je afvragen of het niet beter is om tijdig zélf de keuze te maken om een deel van de onderneming af te stoten of vrijwillig het bedrijf te beëindigen.”

Buitenland de perfecte plek voor een tweede leven van bedrijfsmachines
Het merendeel van de kopers bevindt zich inmiddels in het buitenland. Zo verkochten Nederlandse metaalondernemers hun machines vooral aan collega’s uit België, Duitsland en Polen. Ook aan Roemeense en Bulgaarse ondernemers wordt tegenwoordig regelmatig verkocht. Hoewel het productieproces veelal naar andere landen verhuist, dwingt de hoogwaardige productie in Nederland ondernemers tot het aankopen van nieuwe bedrijfsmachines. “Nederlandse ondernemers moeten bijblijven met de meest up-to-date machines die sneller, accurater en computergestuurd zijn. Hierdoor zijn zij minder geneigd om oudere, handmatig bediende machines tweedehands te kopen. Dit maakt dat het merendeel van de kopers uit het buitenland komt, waar bedrijfsmachines die nog in een goede staat verkeren een tweede leven krijgen. Zo zorgen we ervoor dat de waarde van deze bedrijfsmachines niet verloren gaat”, stelt Vogel. “Bovendien helpen we verkopende ondernemers de maximale waarde uit hun bedrijfsmiddelen te halen. Met de verkoop aan het buitenland, hebben zij weer extra kapitaal om de nieuwe machines aan te schaffen die hen in staat stellen hoogwaardig te produceren.”


Topics: NL

About Troostwijk Auctions

Troostwijk Auctions believes that everything has value and is driven to make digital auctioning the best way to add value for business sellers and buyers. The digital auction platform optimally connects local, convenient and fast sales with global demand. They do this by combining the power of their people, technology and data. This is how Troostwijk Auctions builds a profitable business, rewards their people and extends the life of goods to reduce waste and emissions. Each year, Troostwijk Auctions auctions more than 1 million lots for companies in sectors such as agriculture, food, metal, construction, earthmoving and transportation & logistics. The company has an average of 4 million visits to the platform per month, local sector specialists throughout Europe and buyers in 175 countries. For more information about Troostwijk Auctions: https://www.troostwijkauctions.com/


Contacts

Annelies van den Dool
Brand and Communications Manager
Annelies van den Dool