2024-04-03 05:30News

Fors meer digitale veilingen binnen agrarische sector

Troostwijk Auctions drone fotoTroostwijk Auctions drone foto

Onzekerheid leidt tot recordjaar voor veilingen agrarische bedrijfsmachines

  • Aantal agrarisch ondernemers dat stopt met 17 procent gestegen 
  • Opbrengst agri-veilingen 17 miljoen euro hoger dan jaar ervoor
  • Gemiddelde leeftijd stoppende ondernemer daalt

In een tijd waarin agrarisch ondernemers geconfronteerd worden met groeiende onzekerheden, vormen stijgende grondstofprijzen en krimpende marges een dagelijkse realiteit die het ondernemen in de Nederlandse agrarische sector onherroepelijk verandert. Deze druk leidt ertoe dat boeren jonger dan voorheen hun ondernemerschap heroverwegen. De vraag of ze de volgende twintig jaar nog steeds willen of kunnen concurreren met de steeds veranderende marktdynamiek en klimatologische uitdagingen, komt in de gesprekken tussen Stef Hooijman, Accountmanager Agrarisch van Troostwijk Auctions, en agrarisch ondernemers dan ook steeds vaker terug.

Recordjaar
In 2023 heeft Troostwijk Auctions 189 veilingen van agrarische bedrijfsmachines georganiseerd met meer dan 57.000 kavels en 857.290 biedingen. Een groei van 93 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is ook terug te zien in de forse groei in opbrengsten: van 25 miljoen euro in 2022 naar een indrukwekkende 42,2 miljoen in 2023. Zeventien miljoen euro meer dan het jaar ervoor. Ook steeg het aantal Nederlandse ondernemers dat bedrijfsmiddelen heeft geveild met 17 procent. Volgens Troostwijk Auctions komt dit enerzijds door de groeiende onzekerheid onder agrarisch ondernemers. Anderzijds merkt het digitaal veilinghuis dat online veilen steeds meer gemeengoed is binnen de sector: "Een groeiende groep agrarisch ondernemers realiseert zich dat door hun bedrijf te verkopen, zij hun lot in eigen hand nemen en wending aanbrengen”, zegt Hooijman. “We merken wel dat de gemiddelde agrariër vaak onterecht denkt dat hij te weinig machines heeft om te veilen, terwijl ondernemers al vanaf één machine kunnen veilen. Bij deze groep ligt dus nog een hoop onbenutte liquiditeit in de schuur.”  

Stoppende agri-ondernemers steeds jonger
De forse stijging van het aantal agrarische-veilingen heeft deels te maken met de heersende onzekerheid onder agrarisch ondernemers. “In de gesprekken met onze klanten, merk ik dat de onzekerheid groot is en een toenemend aantal agrariërs weinig perspectief zien”, zegt Hooijman. “Wanneer ik tien jaar geleden bijvoorbeeld een loonbedrijf veilde, was een ondernemer vaak zestig plus, zonder opvolger. Vandaag de dag zijn het ondernemers van veertig plus die zich afvragen of er nog wel toekomst in de agrarische markt zit of twijfelen of ze het werk de komende twintig jaar willen blijven doen.” Agrarisch ondernemer Johan van Weert (52), die na 26 jaar de deuren van zijn loonbedrijf heeft gesloten, legt uit: “De markt voor veehouders krimpt gestaag en steeds meer boeren stoppen daarom met hun bedrijf. Een trend waarvan ik denk dat die de komende jaren blijft doorzetten. Na jaren in deze sector te hebben gewerkt, heb ik om deze reden besloten te stoppen met mijn bedrijf. Ik zag onvoldoende perspectief om dit nog jaren vol te houden.”

Tractoren in trek
In 2023 zijn binnen het segment tractoren 3.444 kavels aangeboden. Naast banden en velgen zijn met name 4-Wheel Drive tractoren en oldtimer tractoren in trek. Daarbij deden de Front Loaders en toebehoren het ook goed in 2023. De meeste kopers komen uit Europa, met name uit België, Polen, Duitsland en Roemenië. “Tractoren zijn echte aandachttrekkers binnen de agrarische-veilingen, zowel de oldtimers tractoren die vooral populair zijn onder liefhebbers als de trekkers die direct uit het werk komen”, zegt Hooijman. “Nederlandse boeren bieden vaak op jonge tractoren van maximaal vier á vijf jaar oud die direct uit het werk komen. Dit geeft hen de garantie dat ze er direct mee aan de slag kunnen en geldt als een lange termijn investering. De iets oudere tractoren, met meer draaiuren, worden veelal verkocht aan agrarisch ondernemers uit Oost-Europa, zoals Polen of Roemenië.”

Groeiende focus internationaal
Niet alleen de veranderende marktdynamiek, maar ook klimatologische uitdagingen zorgen voor onzekerheid bij agrariërs. ”Stikstof en waterkwaliteit gaan in toenemende mate van sterke invloed zijn op de onzekerheid binnen de agrarische sector”, zegt Hooijman. “Hierdoor verwachten wij dat de afzetmarkt voor agrarische bedrijfsmiddelen zich steeds meer gaat verschuiven naar buiten onze landsgrenzen.We zien dan ook een toenemende vraag vanuit het buitenland, waarbij er vanuit maar liefst 175 landen wordt geboden.”


Topics: BE-NL

About Troostwijk Auctions

Troostwijk Auctions believes that everything has value and is driven to make digital auctioning the best way to add value for business sellers and buyers. The digital auction platform optimally connects local, convenient and fast sales with global demand. They do this by combining the power of their people, technology and data. This is how Troostwijk Auctions builds a profitable business, rewards their people and extends the life of goods to reduce waste and emissions. Each year, Troostwijk Auctions auctions more than 1 million lots for companies in sectors such as agriculture, food, metal, construction, earthmoving and transportation & logistics. The company has an average of 4 million visits to the platform per month, local sector specialists throughout Europe and buyers in 175 countries. For more information about Troostwijk Auctions: https://www.troostwijkauctions.com/


Contacts

Annelies van den Dool
Brand and Communications Manager
Annelies van den Dool